- Krantjenester / Personkurv -

Vi utfører kranoppdrag på gods som veier inntil 4 tonn. Typiske kranoppdrag er for eksempel montering av lysmaster, løft og legging av taktorv, løft og transport av båter, byggevarer mv.

Vi har også personkurv for løft inntil ca 15 meters høyde. Benyttes for å komme til på steder som er vanskelig tilgjengelig, eksempelvis store høyder.

Pris på kranoppdrag avtales i hvert enkelt tilfelle. I de fleste tilfeller kan vi gi tilbud med fast pris. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Støping av utendørssilo på Alstad. Lyspæreskift på Hamnøybrua.