- Kontaktinformasjon -

Navn og adresse: Andersen & sønn
Vikingveien 288
8360 BØSTAD
Eier: Oddvar Andersen
Mobil: 906 15 207 (Oddvar)
Epost: firmapost@andersen-sonn.no
Foretaksnummer: NO 962 154 905 MVA