- Historikk -

Firmaet ble etablert av Arnulf Andersen ca 1939. Fra starten og frem til 1976 besto firmaet av én enkelt lastebil som Arnulf kjørte selv. På disse årene skiftet Arnulf bil seks ganger. I begynnelsen varierte oppdragene mye, alt fra torv, høy og sand til materialer, gjødsel og melk ble fraktet på bilene. Under krigen ble Arnulf beordret til å kjøre for den tyske okkupasjonsmakten, og han måtte blant annet transportere stein til radarstasjonen som tyskerne bygget på Eggum. En gang var han nær ved å bli skutt, da han kjørte seg fast på de gjørmete veiene over Hagskaret. De tyske soldatene oppfattet dette som ordrenekt, men Arnulf reddet livet fordi han hadde en passasjer med seg som kunne snakke såpass mye tysk at han fikk forklart soldatene hva som foregikk.

Bildet viser en Reo fra ca 1955, men bilen er ikke identisk med vår bil.

Etter krigen fortsatte Arnulf med stykkgodskjøring og masseforflytning. Han fikk kjøring for Felleskjøpet fra ca 1958, og rundt 1960 begynte sønnen Oddvar å arbeide i firmaet, 10-11 år gammel. I 1965 hadde Arnulf sin første brøytesesong for Statens Vegvesen, men hjertesykdom medførte at det ble med den ene sesongen. Den første nybilen, en Scania L50, kom i 1969. Fem år senere ble den skiftet ut med nybil nummer to, en Scania L80. Samme år fikk firmaet på ny brøyting for Statens Vegvesen, denne gangen med Oddvar i førersetet på brøytebilen. Andersen & sønn har hatt brøyting kontinuerlig for Statens Vegvesen i perioden 1974-2004, da vi tapte i anbudskonkurransen. I 1974 begynte firmaet dessuten med salg av usortert fjæregrus fra Bollefjæra ved Leknes. På den tiden var fjæregrus anerkjent til både vegbygging og andre oppgaver. Omtrent samtidig begynte vi også med levering av matjord.

Plenjord leveres både i storsekk og i bulk

I 1981 ble firmaets verksted bygd, med smøregrav og plass til to lastebiler. I 1984 anskaffet firmaet sitt første sorteringsverk for å levere sortert grus, og senere kom også et lite knuseverk på plass. Etterspørselen etter plenjord økte voldsomt på slutten av 80-tallet, og vi besluttet å bygge vei (ca 1 km) inn til et større myrområde nær vår hjemstedsadresse. I 1991 anskaffet vi vårt første sorteringsverk med fastmontert jordfres, og samme år kunne vi derfor tilby sortert plenjord av høy kvalitet.

Scania 82H utstyrt for transport av kraftfôr i bulk.

Da transportkontrakten for Stormøllen i Lofoten ble ledig i 1994 så overtok vi bilen til den tidligere kontraktøren og fikk fast kontraktskjøring for kraftfôr-produsenten. Idag kjører vi for Felleskjøpet, som nevnt under. Det har sammenheng med at Felleskjøpet kjøpte opp Stormøllen i år 2000, og som transportør for Stormøllen fulgte vi med "på lasset" da ny transportør skulle velges.

Etterhvert ble fjæra på Bolle tømt for "råmasser", og firmaet begynte å se seg om etter et nytt område for å åpne masseuttak. Etter en søknadsprosess som tok over tre år, åpnet vi endelig vårt nye steinbrudd i Nykmark sommeren 2000.

Grusproduksjon i steinbruddet.

År 2000 var et travelt år for firmaet, fordi dette året inngikk vi dessuten kontrakt med Felleskjøpet Trondheim på drift av deres tonnvarelager på Leknes, samt all uttransport av pallegods innen Lofoten. Året etter, i 2001, begynte vi med kjøp og salg av bjørkeved da vi kjøpte et vogntog med svært god kapasitet for slik kjøring. På det meste hentet vi årlig ca 10-20 trailerlass med bjørkeved fra Troms, men i dag har vi trappet ned driften og leverer stort sett bare til faste kunder.

Kontrakten med Felleskjøpet på lagerdrift ble oppsagt igjen sommeren 2002, da Felleskjøpet besluttet å ta tilbake kontrollen over lagerdriften selv. Andersen & sønn beholdt kjøringen, og Felleskjøpet er idag vår desidert største kunde.

I 2005 anskaffet vi en 8 tonns gravemaskin for å kunne utføre mindre oppdrag innen hage/tomt/grøfting. Vi utførte denne type arbeid frem til 2008, men på grunn av nedbemanning og nedtrapping av driften avviklet vi vårt tilbud innen gravetjenester.

Våren 2010 solgte vi steinbruddet i Nykmark, også dette som følge av bevisst nedtrapping av driften. Vi leverer fortsatt alle produkter fra steinbruddet, men det er vår samarbeidspartner Rasmussen Anlegg som står for produksjonen.

Opplasting av kraftfôr ved Felleskjøpet Leknes. Vår bil til venstre.
ca 1939 Den første bilen ble anskaffet. En Ford lastebil, ukjent modell.

ca 1955 Anskaffelse: Ford'en ble utskiftet med en Reo, som var et amerikansk lastebilmerke.

ca 1958 Anskaffelse: Reo'en ble utskiftet med Ford igjen.

ca 1962 Anskaffelse: Ford'en ble utskiftet med firmaets første Mercedes, ukjent modell.

1965 Andersen & sønn hadde sin første brøytesesong.

1969 Anskaffelse: Mercedes'en ble utskiftet med firmaets første Scania, en L50.

1974 Anskaffelse: L50'en ble utskiftet med firmaets første nybil, en Scania L80.
Milepæl: Firmaet fikk fast brøyting for Statens Vegvesen.
Milepæl: Firmaet begynte med salg av fjæregrus fra Bollefjæra ved Leknes.

ca 1975 Milepæl: Firmaet begynte med salg av egenprodusert plenjord.

1976 Anskaffelse: Firmaet anskaffet bil nummer 2, en brukt MAN 4x4.

1978 Anskaffelse: L80'en ble utskiftet med nybil igjen, denne gangen en Scania 111.

1981 Milepæl: Firmaet bygde verksted på hjemstedet Liland.
Anskaffelse: MAN'en ble utskiftet med en brukt, større MAN 4x4.

1982 Anskaffelse: Scania 111'en ble utskiftet. Nybilen var (selvsagt) en Scania 112H.
Anskaffelse: Firmaet fikk sin første gravemaskin, en brukt Brøyt X20.

1984 Anskaffelse: Firmaet fikk sin første hjullaster, en brukt Hanomag 44C.
Anskaffelse: Vi kjøpte vårt første sorteringsverk.

ca 1987 Anskaffelse: Firmaet kjøpte sin bil nr 3, en Scania T112. Bilen ble solgt igjen etter et par år.

ca 1989 Anskaffelse: MAN'en ble utskiftet med en Scania 81, som hovedsakelig skulle brukes til brøyting.
Anskaffelse: Firmaet fikk sin gravemaskin nr 2, en Brøyt X21TL.

1990 Anskaffelse: Hjullasteren ble utskiftet med en 1989-modell Hanomag 55D.

1991 Milepæl / Anskaffelse: Firmaet fikk sitt første sorteringsverk med fastmontert jordfres, og begynte å tilby sortert plenjord.

1992 Anskaffelse: 112'en ble utskiftet med ny bil igjen, en Scania R113H.

ca 1994 Anskaffelse: Firmaet fikk på nytt en bil nr 3, denne gangen en 1991-modell Scania R93H.

1997 Anskaffelse: Firmaet fikk sin hjullaster nr 2, en 1987-modell Volvo L70.
Anskaffelse: Scania 81 brøytebilen ble utskiftet med en eldre Mercedes 1936 4x4.

1998 Anskaffelse: Firmaet fikk sitt sorteringsverk nr 2, enda et Powerscreen MKII.
Anskaffelse: Firmaet fikk sin bil nr 4, en eldre Mercedes 1719 4x4 som hovedsakelig brukes til brøyting.

1999 Anskaffelse: Vår Scania 113H fikk to nye påbygg med hurtigkopling. HIAB 135-4 kran, aluminumsplan og dumperkasse.

2000 Milepæl: Firmaet opprettet produksjonsselskapet Vestvågøy Pukk & Grus AS, og åpnet vårt nye steinbrudd i Nykmark.
Milepæl: Firmaet inngikk kontrakt med Felleskjøpet Trondheim på transport og lagerhold i Lofoten.
Anskaffelse: Firmaet overtok Felleskjøpets lokaldistribusjon bulkbil, en Scania P82H. Firmaets bil nr 5.

2001 Milepæl: Firmaet begynte med salg av bjørkeved.
Anskaffelse: Firmaet fikk sin bil nr 6, en 1997-modell Scania R144G.

2003 Vårt "søsterfirma" Andersen Transportservice overtok driften av steinbruddet i Nykmark.

2005 Anskaffelse: Firmaet kjøpte inn en 8-tonns gravemaskin, en Cat 307. Maskinen gjør oss i stand til å ta totaloppdrag innen hage, tomt, drenering etc.

2008 Avviklet vårt tilbud innen gravetjenester.

2010 Vår samarbeidspartner Rasmussen Anlegg overtok driften av steinbruddet i Nykmark.

©2003-2010 Anders Andersen
Alle rettigheter reservert