- Finpukk -

Produktets viktigste egenskap er at det har svært god drenerende evne. Bruksområdene spenner fra dreneringsarbeider omkring grunnmurer og omfyllingsmasse omkring rør til forsterkningslag på vegkroppen.
Kornstørrelse
  • 18-36 mm.
Leveringskvantum
  • Lastebil-lass á 10 m3.
Leveringsområde
  • Produktet leveres i hele Lofoten.
Pris
  • Last ned prisliste her.